!!> Epub ➢ Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power ➡ Author Karl A. Wittfogel – Horsebackridingnorthcarolina.us

Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power Karl Wittfogel Jedan Je Od Vode Ih Svjetskih Stru Njaka Za Kinesku Povijest Do 1931 Godine Slovio Je Kao Teoreti Ar Tre E Internacionale Za Pitanja Dalekog Istoka U Ovom Djelu Koje Ve Pripada Klasici Novije Sociolo Ke I Historiografske Literature Karl Wittfogel Istra Uje Osnove Ekstremnih Oblika Despotizma I Razloge Za To Se Takav Despotizam Javio Upravo Na Istoku, A Ne Na Zapadu Da Bi Odgovorio Na To Pitanje Karl Wittfogel Istra Uje Drevna Dru Tva Kine, Egipta, Indije, Perzije, Mezopotamije, Inka I Latinske Amerike U Osnovi Njegove Analize Stoji Pojam Hidrauli Ko Dru Tvo Koje Se Razvija Na Podru Ju Gdje Je Obra Ivanje Zemlje Mogu E Pomo U Izgradnje Irigacionog Sistema To Omogu Uje Kori Tenje I Kontroliranje Vodenih Tokova Analizom Tih Dru Tava I Njihove Uloge U Povijesti, Wittfogel Je Ukazao Na Izvore, Razmjere I Doma Aje Nekapitalisti Kog Razvoja Velikih Podru Ja Uspore Uju I Ih Sustavno Sa Suvremenim Sistemima Vlasti Knjiga Je Do Sada Nenadma Ena U Pogledu Detaljnog Opisa Funkcioniranja Svih Razina Orijentalne Despocije, Organizacije Svakodnevnog Ivota Podanika, Uloge Religije U Dr Avi, Na Ina Konstituiranja Vladaju E Elite I Oblika Kulture.